Tennis på tværs - lørdag den 29 juni 2019

 Tennis på tværs, Pølser og hyggeligt samvær for alle klubbens medlemmer. 

Ideen med arrangementet er, at give dig mulighed for at komme ud og spille tennis sammen med
andre end dem, du plejer at spille med.
 
Der spilles på kryds og tværs uanset alder og niveau. Kampene spilles på tid ca. 20-25 min.
afhængig af antal deltagere.
Der spilles double eller mixdouble og holdene sammensættes ved lodtrækning.

Vi tænder op i grillen og hygger.

- Der sættes opslag op i klubhuset senere på sæsonen.
- Arrangement bliver annonceret på facebook.